https://gist.github.com/anonymous/9bd6745e7f08feae3123a1ca020e0e83

Kto sme - Šport do Košíc

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Občianske združenie Vráťme deťom šport do Košíc je voľným združením osobností športu z východoslovenskej metropoly, ktorí sa rozhodli podporovať mladé športové talenty v meste Košice. Medzi základné činnosti nášho združenia patrí:

  • organizovanie športových aktivít, podpora existujúcich športových aktivít so zameraním hlavne na mládež

  • vytváranie vhodných materiálnych a tréningových podmienok pre mladé športové talenty.

  • budovanie, prevádzkovanie a udržiavanie telovýchovných zariadení

  • získavanie prostriedkov na svoju činnosť formou darov, príspevkov a ich následné využitie na športové aktivity hlavne mládeže (granty, dotácie)"Je načase vrátiť športu a mestu to, čo nám niekedy dali a pomôcť vychovať z našich detí také osobnosti športu, akými sme boli my sami."

Ján Varholík

 
Hľadaj
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky