Úvod - Šport do Košíc

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Vážení  priatelia!

Radi by sme poďakovali za pomoc všetkým, ktorí v minulom roku pomohli nášmu občianskému združeniu a poukázali nám 2% dane z príjmu. Všetky poukázané finančné prostriedky boli použité nielen na  podporu športových, kultúrnych a vzdelávacích akcií, ale takisto aj na podporu talentov.

Aj tento rok sa môžete rozhodnúť, na aký účel a komu venujete svoje 2%. Podporte naše občianske druženie.

V prípade vyplnenia priložených tlačív a zabezpečenia prevodu 2% z dane na Občianske združenie Šport do Košíc, budú získané prostriedky použité na ďalšiu podporu športu (nielen) pre deti v Košiciach.

Veríme, že sa rozhodnete takouto formou pomôcť nášmu občianskému združeniu a uskutočníte potrebné kroky tak, aby boli 2% Vašej dane poukázané štátom v prospech nášho občianského združenia.

Ďakujeme, že ste sa rozhodli prispieť práve nám.
Spoločne robíme naše mesto krajším a lepším!!!


Pripravujeme

Aktuality
Tešíme sa Vašej priazni
  • K 9.3. 2016 máme viac ako 5.100 fanúšikov na FB
  • Máme viac  ako 19.000 návštevníkov na našej webovej stránke a registrujeme vyše 76.800 pozretí
Čo pre Vás robíme
  • Od nášho vzniku sme vystavali a revitalizovali 5 ihrísk
  • Materiálne a finančne sme dosiaľ podporili 21 jednotlivcov a športových tímov vo výške
  • V roku 2015 sme sa spolupodieľali na 31 športových akciách
  • V roku 2014 sme sa spolupodieľali na 68 športových akciách

Boli sme ocenení
  • V roku 2014 bolo občianske združenie Vráťme deťom šport do Košíc za svoju významnú podporu športových aktivít školskej a predškolskej mládeže na území mesta Košice ocenené Plaketou primátora mesta Košice. „Toto ocenenie je pre nás potešením i záväzkom,“ hovorí zakladateľ Občianskeho združenia Vráťme deťom šport do Košíc Mgr. Igor Sidor, PhD, MBA.
 
Hľadaj
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky