Úvod - Šport do Košíc

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:ŠportTalentTest

Identifikácia športového talentu detí predškolského veku

Chcete vedieť na aký šport sa Vaše dieťa najviac hodí?

Za pomoci ŠportTalentTestu nájdeme ten vhodný šport pre Vaše dieťa!


Vážení  priatelia!

Radi by sme poďakovali za pomoc všetkým, ktorí v minulom roku pomohli nášmu občianskému združeniu a poukázali nám 2% dane z príjmu. Všetky poukázané finančné prostriedky boli použité nielen na  podporu športových, kultúrnych a vzdelávacích akcií, ale takisto aj na podporu talentov.

Aj tento rok sa môžete rozhodnúť, na aký účel a komu venujete svoje 2%. Podporte naše občianske druženie.

V prípade vyplnenia priložených tlačív a zabezpečenia prevodu 2% z dane na Občianske združenie Šport do Košíc, budú získané prostriedky použité na ďalšiu podporu športu (nielen) pre deti v Košiciach.

Veríme, že sa rozhodnete takouto formou pomôcť nášmu občianskému združeniu a uskutočníte potrebné kroky tak, aby boli 2% Vašej dane poukázané štátom v prospech nášho občianského združenia.

Ďakujeme, že ste sa rozhodli prispieť práve nám.
Spoločne robíme naše mesto krajším a lepším!!!


Pripravujeme

Aktuality
Tešíme sa Vašej priazni
  • K 9.3. 2016 máme viac ako 5.100 fanúšikov na FB
  • Máme viac  ako 19.000 návštevníkov na našej webovej stránke a registrujeme vyše 76.800 pozretí
Čo pre Vás robíme
  • Od nášho vzniku sme vystavali a revitalizovali 5 ihrísk
  • Materiálne a finančne sme dosiaľ podporili 21 jednotlivcov a športových tímov vo výške
  • V roku 2015 sme sa spolupodieľali na 31 športových akciách
  • V roku 2014 sme sa spolupodieľali na 68 športových akciách

Boli sme ocenení
  • V roku 2014 bolo občianske združenie Vráťme deťom šport do Košíc za svoju významnú podporu športových aktivít školskej a predškolskej mládeže na území mesta Košice ocenené Plaketou primátora mesta Košice. „Toto ocenenie je pre nás potešením i záväzkom,“ hovorí zakladateľ Občianskeho združenia Vráťme deťom šport do Košíc Mgr. Igor Sidor, PhD, MBA.
 
Hľadaj
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky